آخرین مطالب

نحوه ی بهره برداری و مدیریت پایلوت 170 هکتاری آبپخش و انتقال مدیریت آن به تعاونی تولید

آفتاب آب پخش، در این نشست نحوه ی بهره برداری و مدیریت پایلوت 170 هکتاری آبپخش و انتقال مدیریت آن به تعاونی تولید (تشکل آب بر تاسیس شده در محدوده مذکور) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


مهندس رضا چویلی اظهار داشت: در این نشست نحوه ی بهره برداری و مدیریت پایلوت 170 هکتاری آبپخش و انتقال مدیریت آن به تعاونی تولید (تشکل آب بر تاسیس شده در محدوده مذکور) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: هدف از انجام این طرح، اصلاح روش های آبیاری با استفاده از سامانه های نوین آبیاری، افزایش بهره وری و راندمان مصرف آب، اصلاح و بازسازی نخیلات، جایگزینی با واریته های اقتصادی و طرح میانکاری است.

وی خاطرنشان کرد: کل این طرح 32 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر را شامل می شود که فاز اول آن در 10هزار و 100 هکتار از نخیلات آبپخش، کلل و سعدآباد اجرا خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر برنامه خود جهت تامین آب طرح پایلوت 170 هکتاری و همچنین انتقال مدیریت بهره برداری و تعمیر و نگهداری آن به تشکل آب بر منطقه را ارائه داده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در خصوص جزییات این پروژه در سامانه انتقال و شبکه های اصلی گفت: این طرح شامل خط انتقالی به طول 12.5 کیلومتر و همچنین خطوط شبکه اصلی درجه 1 و 2 به طول 130 کیلومتر می باشد.

چویلی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده، مجوزهای لازم جهت استفاده از فاینانسر داخلی (ماده 56) اخذ شده است و در حال انجام تشریفات انتخاب پیمانکار و تامین کننده مالی می باشیم.

وی در پایان گفت: با تکمیل این طرح ضمن افزایش راندمان و بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی، آبیاری به هنگام و مطابق با نیاز آبی، عملکرد کمی و کیفی محصولات نیز افزایش خواهد یافت.