آخرین مطالب

در گفتگو با آفتاب آب پخش مطرح شد، مروری بر فعالیت خانه موسیقی آبپخش

آفتاب آب پخش،فعالیتهای "شباهنگ ابتدا در مکانهای دولتی نظیر اداره فرهنگ و ارشاد بود که با محدودیت مکانی و...روبرو بودیم که خوشبختانه تواتستیم مجوز را ابتدا از نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آبپخش و سپس برازجان و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی اداره کل بوشهر و نهایتا از خانه موسیقی واداره کل ارشاد ایران (تهران) پس از5سال تلاش بی وقفه ازدادن  امتحان و قبولی در درسهای عملی و تئوری موسیقی و مصاحبه ومدارک لازم وامتحانات مربوطه و پشت کارتوانستیم از این مهم فائق آیم که موفق شدیم


"اولین آموزشگاه و خانه موسیقی را بطور کاملا علمی و آکادمیک پایه گذاری نماییم. لازم به ذکراست که از سال 1389 با آوردن اساتید خوب به آبپخش و تدریس علمی اینجانب وهمکاران توانستیم نوازنده ها وهنرمندان خوبی را چه درسطح بزرگسال و چه کودک تربیت نماییم که به شکل حرفه ایی وعلمی به خوبی بتوانند نوازندگی بکنند .
هم اکنون این فعالیتها در خانه موسیقی وآموزشگاه شباهنگ ادامه دارد که برخی ازفعالیتهای آموزشگاه ازاین قراربوده اند.

qba0_img-20190520-wa0138.jpg
برگزاری دوره هایی درساز دف ویژه بانوان مدرس خانم هوناز اله یار ، ساز تار وسه تار آقای علی موسوی. سنتور آقای هادی صفادوست .  فلوت وگیتار باربدمحمدیان ، موسیقی کودک و... 
 تحقیق وپژوهش جزو آیتم های آموزشگاه میباشد ضمنا خانه موسیقی مکانی برای تمرین هنرجویان عزیز فراهم کرده و کتابخانه تخصصی آموزشگاه در خدمت ایشان قرار دارد . برنامه های اخیر خانه موسیقی درترم جدید از این قرار است ، بوجود آوردن یک گروه موسیقی ازسازهای مختلف ، برگزاری کارگاه که تاکنون موفق به برگزاری 5 کارگاه برای والدین وهنرجویان شده ایم ، قصد برگزاری اردو تفریحی باهمکاری دفترگردشگری آواتراول آبپخش خانم محمدیان  "، اجرای پایان دوره برای هنرجویان درهررشته. 
موسس باربدمحمدیان.