آخرین مطالب

همزمان با سراسر کشور،فاز عملیاتی طرح فشارخون بالا درآب پخش اجرایی شد/تصاویر

آفتاب آب پخش، پس از مرحله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ، فاز اجرایی آن از هیجدهم خرداد ماه همزمان با سراسر کشور در آب پخش آغاز شده است.