آخرین مطالب

رئیس دامپزشکی آب پخش،دام های14 روستا علیه بیماری لمپی اسکین واکسینه شدند/تصویر

آفتاب آب پخش: باتلاش شبانه روزی دامپزشکی آب پخش وپیگیریهای مدیرکل دامپزشکی استان ٬ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان وبخشدار آب پخش،عملیات واکسیناسیون در اوایل خرداد به پایان رسید و بهترین عملکرد واکسیناسیون وموثرترین کنترل بیماری نسبت به دیگر نقاط شهرستان توسط دامپزشکی آب  پخش انجام شد و از وجود یک بحران جلوگیری بعمل آمد.


؛محمد کشاورزی با اعلام این خبر اظهار داشت:لمپی اسکین نوعی بیماری پوستی ویروسی است که باعث پایین آمدن تولیدات دامی وتلفات درگاو وگوساله  میشود.

کشاورزی بیان داشت: بدنبال اطلاع از وجود بیماری در بخش ریگ ودهستان انگالی جهت جلوگیری از انتشار سریع این بیماری وخسارت میلیاردی به صنعت گاوداری وگاوهای بومی وروستایی مبادرت به تهیه واکسن ازطریق شبکه دامپزشکی نمودیم وواکسیناسیون گاو و گوساله های۱۴ روستا و سمپاشی نقاط پرخطر از اواخر فروردین ماه اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: باتلاش شبانه روزی دامپزشکی آب پخش وپیگیریهای مدیرکل دامپزشکی استان ٬ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان وبخشدار آب پخش،عملیات واکسیناسیون در اوایل خرداد به پایان رسید و بهترین عملکرد واکسیناسیون وموثرترین کنترل بیماری نسبت به دیگر نقاط شهرستان توسط دامپزشکی آب  پخش انجام شد و از وجود یک بحران جلوگیری بعمل آمد.