آخرین مطالب

اندازه گیری فشارخون کارکنان شهرداری آب پخش انجام شد+تصاویر

آفتاب آب پخش،با حضور تیم اندازه گیری فشارخون مرکز خدمات جامع سلامت،فشارخون کارکنان شهرداری آب پخش اندازه گیری شد.