آخرین مطالب

اندازه گیری فشارخون در اداره آموزش پرورش منطقه آب پخش انجام شد+تصاویر

آفتاب آب پخش، با حضور تیم اندازه گیری فشارخون مرکز خدمات جامع سلامت،فشارخون کارکنان اداره آموزش پرورش آب پخش اندازه گیری شد.