اندازه گیری فشارخون در اداره آموزش پرورش منطقه آب پخش انجام شد+تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش، با حضور تیم اندازه گیری فشارخون مرکز خدمات جامع سلامت،فشارخون کارکنان اداره آموزش پرورش آب پخش اندازه گیری شد.