آخرین مطالب

بازدید سر زده بخشدار آب پخش از نهاد ها و دستگاه دولتی بخش/تصاویر

آفتاب آب پخش، بخشدار آب پخش در راستای کیفیت بخشی به کارکرد ادارات و آگاهی از میزان رضایت مندی مردم از نهاد ها و دستگاهای دولتی به صورت سرزده بازدید کرد.

بخشدار آب پخش ضمن بازدید از ادارات و گفتگو با کارکنان از زحمات آنها تقدیر، و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات مراجعین و نحوه پاسخگویی مسئولین به مردم قرار گرفت ایشان بر رعایت نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع، پیگیری و حل مشکلات مردم ، تسهیل در امورات مردم  تاکید نمودند.
تنگ ارمی هدف از این بازدید ها را ارزیابی نقاط ضعف و قوت ادارات در خدمات دهی به مردم و آگاهی از مشکلات برای پیشرفت امورات عنوان کرد و افزود؛ در راستای بهبود خدمات به مردم و تکریم ارباب رجوع بازدید  از ادارات بطور مستمر صورت می گیرد.