آخرین مطالب

اندازه گیری فشارخون در بانک ملی و کمیته امداد آب پخش انجام شد+تصاویر

آفتاب آب پخش،با حضور تیم اندازه گیری فشارخون مرکز خدمات جامع سلامت،اندازه گیری فشارخون در بانک ملی و کمیته امداد آب پخش اندازه گیری شد.