آخرین مطالب

۱۶۹ کیلومتر شبکه درجه ۳ و ۴ آبیاری احداث می شود

آفتاب آب پخش، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از مجموع ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته در سفر اسفند ماه سال گذشته رئیس جمهوری به بخش کشاورزی این استان ۳۰۵ میلیارد ریال آن ابلاغ شده است.


منوچهری اضافه کرد: با هدف اصلاح شیوه آبیاری نخیلات طرح نخلستان در سطح ۳۴ هزار و ۲۵۰ هکتار در شهرستان دشتستان اجرا می‌شود که با پایان مطالعات این طرح عملیات اجرایی آن در سطح ۲ هزار و ۵۷۰ هکتار آغاز شده است.

وی ادامه داد: همچنین در قالب این طرح ۱۶۹ کیلومتر شبکه درجه ۳ و ۴ آبیاری احداث و مطالعات هفت هزار و ۷۰۰ هکتار از نخیلات این حوزه در آبپخش و کلل انجام و عملیات اجرایی آنها از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری به استان آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: در زمان حاضر ۳۴ هزار و ۹۰۰ هکتار از باغ ها و مزارع استان بوشهر به سیستم نوین آبیاری مجهز شده که از این میزان چهار هزار و ۱۷ هکتار در سال گذشته انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده ۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان بوشهر در سال جاری به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می‌شود.

منوچهری گفت: تاکنون ۴۰ درصد مزارع و باغ ها آبی در استان بوشهر زیر پوشش سیستم آبیاری تحت فشار است که این آمار در سطح کشور ۲۱ درصد است.