آخرین مطالب

یک آب پخشی،به عنوان مسئول برتر کشوری کونگ فو توآ برگزیده شد

آفتاب آب پخش، سمینار ارزیابی سالانه انجمن کونگ فو توآ کشور روز جمعه سی و یکم خردادماه به میزبانی استان تهران برگزار گردید.


موسی یحیایی ریاست انجمن توآ کشور در این نشست استان بوشهر را از استان های هماهنگ در راستای اهداف توآ کشور عنوان کرد.

همچنین طی برگزاری این نشست حمیدرضا بنافی مسئول انجمن توآ استان بوشهر که در سه سال گذشته عنوان مسئول برتر کشور را کسب نموده بود امسال نیز طبق ارزیابی و بررسی انجام شده از سوی فدراسیون کونگ فو بعنوان مسئول برتر کشور برگزیده شد.
همچنین در ادامه این موفقیت ها، اصغر نجفی به عنوان برترین قهرمان طلایی کشوردر سال 97 و یدالله بناری عنوان مربی برتر را از آن خود نمود.