آخرین مطالب

نشست مدیر برق نواحی دشتستان وشهردار آبپخش برگزارشد/تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش،صبح امروز عبدالرسول بوستانی مدیر برق نواحی دشتستان با حضور در دفتر شهردار آب پخش نشست مشترکی جهت هماهنگی وتبادل نظر در جهت اجرای  پروژه ی خط برق رسانی دو مداره در آب پخش برگزار کردند.