آخرین مطالب

مدیرعامل آبفار استان از پروژه های مصوب شده جهت اجرا در روستاها آب پخش بازدید نمودند/تصاویر

آفتاب آب پخش،در پی دیدار روز یک شنبه مورخ  ۱۳۹۸/۴/۲بخشدار آبپخش با مدیرعامل آبفار و پس از پیگیری های زیاد جهت مرتفع نمودن نارسایی های آب در روستاها؛ امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ و به دعوت بخشدار آبپخش؛ مدیرعامل آبفار و رییس آبفار شهرستان از پروژه های مصوب شده جهت اجرا در روستاها بازدید نمودند و مقررگردید پس از طی مراحل اداری، در روزهای آینده عملیات اجرایی آن ها آغاز گردد.