آخرین مطالب

بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان از تمرینات مدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش/تصویر

آفتاب آب پخش،در راستای اجرای طرح رسیدگی و بهبود وضعیت و عملکرد ورزشکاران و هیات های ورزشی شهرستان دشتستان علی محمد کمارج حاجی در تمرینات مدرسه فوتبال ساتراپ ابپخش حضور یافت و از نزدیک نظاره گر تمرینات این باشگاه بود


 علی محمد کمارج حاجی رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستان به همراه حسین شکرانه دبیر هیات فوتبال شهرستان  در شهر آبپخش حضور یافت و از تمرینات مدرسه فوتبال ساتراپ بازدید نمود.