آخرین مطالب

مدیریت شبکه های مدرن آبیاری با مشارکت باغداران/تصاویر

آفتاب آب پخش، همزمان با بهره برداری از طرح پایلوت 170 هکتاری، مدیریت آن نیز به باغداران تحویل داده خواهد شد


مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی این شرکت اظهار داشت: نشست هماهنگی واگذاری مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری و زهکشی استان به میزبانی شرکت آب منطقه ای بوشهر برگزار گردید.

مهندس رضا چویلی افزود: این پروژه در مرحله اول در 170 هکتار پایلوت طرح اصلاح شیوه آبیاری شبکه آبپخش انجام می شود.


وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات کارگروه استانی ماده 11 (آب کشاورزی) مقرر گردید تا شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قرارداد تحویل آب را تنظیم نماید و در این نشست، قرارداد مذکور به مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعاون روستایی استان، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان و تعاونی تولید به عنوان تشکل آب بران جهت اعمال نقطه نظرات نهایی و تبادل تفاهم نامه تحویل داده شد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: این طرح در فاز اول توسط شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی در مرحله انتخاب پیمانکار و سرمایه گذار می باشد و به زودی وارد فاز اجرایی می شود.


چویلی با اشاره به افزایش بهره وری آب با اجرایی شدن این طرح گفت: در این طرح شیوه آبیاری 170 هکتار نخیلات از روش سنتی غرقابی به آبیاری تحت فشار تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با بهره برداری از این پروژه، مدیریت آن نیز به باغداران، تحت عنوان تشکل های آب بران تحویل داده خواهد شد.