آخرین مطالب

دومین نشست هم اندیشی انجمن های هنری نمایشی شهر آب پخش برگزارشد/تصاویر

آفتاب آب پخش،دومین نشست هم اندیشی  انجمن های هنری نمایشی شهر آب پخش برگزارشد


این نشست با سرپرست گروهای هنری فعال هنری شهر با موضوعیت ایده و طرح و روش های نو جهت ورود به امر آموزش وچشم انداز انجمن جهت برگزاری نوع و جنس جشنواره ای و ظرفیت های مالی موجود برای بخش آب پخش برگزارشد