دومین نشست هم اندیشی انجمن های هنری نمایشی شهر آب پخش برگزارشد/تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،دومین نشست هم اندیشی  انجمن های هنری نمایشی شهر آب پخش برگزارشد


این نشست با سرپرست گروهای هنری فعال هنری شهر با موضوعیت ایده و طرح و روش های نو جهت ورود به امر آموزش وچشم انداز انجمن جهت برگزاری نوع و جنس جشنواره ای و ظرفیت های مالی موجود برای بخش آب پخش برگزارشد