آغاز اجرای طرح ساماندهی ونصب کنتور 17 انشعابات شهرداری آب پخش در سطح شهر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

به گزارش آفتاب آب پخش،مهندس میرشکاری  مسئول فضای سبز شهرداری آب پخش بیان داشت از  فردا اجرای طرح ساماندهی ونصب کنتور 17 انشعابات شهرداری آب پخش در سطح شهرآغاز می شود


 مهندس میر شکاری  هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت انشعابات  پار ک ها  وسایر نقاط مختلف سطح شهر و شناسایی انشعابات غیرمجاز احتمالی در سطح شهر و نیز بررسی وضعیت چگونگی استفاده از آب شرب دانست. میرشکاری خاطرنشان کرد: با حضور رئیس، وکارشناسان آبفا به 17 نقطه از سطح شهر را مورد بازدید وارزیابی قراردادیم.