close
دانلود آهنگ جدید
آغاز اجرای طرح ساماندهی ونصب کنتور 17 انشعابات شهرداری آب پخش در سطح شهر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

به گزارش آفتاب آب پخش،مهندس میرشکاری  مسئول فضای سبز شهرداری آب پخش بیان داشت از  فردا اجرای طرح ساماندهی ونصب کنتور 17 انشعابات شهرداری آب پخش در سطح شهرآغاز می شود


 مهندس میر شکاری  هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت انشعابات  پار ک ها  وسایر نقاط مختلف سطح شهر و شناسایی انشعابات غیرمجاز احتمالی در سطح شهر و نیز بررسی وضعیت چگونگی استفاده از آب شرب دانست. میرشکاری خاطرنشان کرد: با حضور رئیس، وکارشناسان آبفا به 17 نقطه از سطح شهر را مورد بازدید وارزیابی قراردادیم.