دررشته تپانچه /بانوی تیرانداز آب پخشی درمجموع آقایان و بانوان قهرمان شد /تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش،مسابقات ازاد تیراندازی استانی اهداف ثابت در رشته تپانچه به مناسبت دهه کرامت با شرکت تیراندازان استانی برگزار شد 

و خانم نوشین پی خسته تیرانداز آبپخشی با رکورد ۵۷۱ در مجموع آقایان و بانوان به عنوان رتبه اول دست یافت مسابقات ازاد تیراندازی استانی اهداف ثابت در رشته تپانچه به مناسبت دهه کرامت با شرکت تیراندازان استانی برگزار شد و خانم نوشین پی خسته تیرانداز آبپخشی با رکورد ۵۷۱ در مجموع آقایان و بانوان به عنوان رتبه اول دست یافت