آخرین مطالب

مدیر جدید بیمارستان شهید گنجی برازجان معرفی شد

آفتاب آب پخش، دکتر زهره بجلی سرپرست بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان با صدور حکمی حسن عبد علی پور را به عنوان مدیر جدید این بیمارستان منصوب کرد.


حسن عبد علی پور دارای تحصیلات کارشناسی پرستاری است که پیش از این سرپرست بخش جراحی مردان این بیمارستان بود.
وی دارای سوابقی متعدد از جمله سوپر وایزر و مسئول امور عمومی در بیمارستان شهید گنجی برازجان است.
از سال ۱۳۹۲ تاکنون نظر غلامی این مسئولیت را بر عهده داشته است.
غلامی قرار است جهت ادامه خدمت به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر منتقل شود.