آخرین مطالب

به کارگردانی هنرمند آب پخشی/نمایشنامه«همدم» در برازجان به‌روی صحنه می‌رود

آفتاب آب پخش، جان‌امیری در مورد نمایشنامه «همدم» گفت: جوانی که به‌خاطر حرف‌هایی که پشت سرش می‌زنند در یک دعوا پسری را می‌کشد و پدرِ پسر، شرط گذشتن از خون پسرش را ازدواج با مادر قاتل قرار داده است

.

این نمایشنامه را حامد مکملی نوشته و داود جان‌امیری کارگردانی می‌کند.

این نمایشنامه، 13 و 14 مردادماه در مجتمع شهید شاهینی، پلاتو عباس‌زاده برازجان خوانده می‌شود.