آخرین مطالب

پیام تبریک دکتر پاپری،موفقیت دانش آموزان را در آزمون استعدادهای درخشان (تیز هوشان)

آفتاب آب پخش، اندیشه، تلاش و همت والای شما مدیران محترم مدارس دبستان غیر دولتی طوبی(5 دانش آموز)، غیر دولتی سبحان( 3دانش آنش آموز)، دبستان ام البنین( 2 دانش آموز)، دکتر حسابی (1 دانش آموز) و شهید صمصامی ( 1 دانش آموز) نیز هیچگاه از یاد نخواد رفت

بی شک خبرمسرت بخش، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار می سازد، واینک خبر شادمانه موفقیت شمادانش آموزان در آزمون مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان) نیز مایه مباهات است .

آری، دستان پرتوان وعزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید وامروز را برای فردایی بهتر وسازنده آماده می سازد.

موفقیت و پیروزی شما دانش آموزان را در آزمون استعدادهای درخشان تیز هوشان تبریک عرض می نماییم وبرایتان ازخداوند مهربان دلی ازجنس بلور، به رنگ آسمان ووسعت دریا خواستاریم .

و بدینوسیله مراتب سپاس ویژه خود را جهت تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما مدیران، آموزگاران و اولیاء گرانقدر درزمینه پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی منطقه تقدیم می دارم

اکرم پاپری

رئیس اداره ی آموزش و پرورش منطقه آب پخش