آخرین مطالب

در گفتگو با آفتاب آب پخش : ناصر کرمی :از حوزه بوشهر ،گناوه و دیلم کاندیدا می شوم

ناصر کرمی مدیر کل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر از حضور خود به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی در انتخابات مجلس یازدهم خبر داد


ناصر کرمی مدیر کل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر از حضور خود به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی در انتخابات مجلس یازدهم خبر داد

کرمی ساعتی پیش در گفتگو یی با آفتاب آب پخش، با تکذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر حضور در حوزه دشتستان به  آفتاب آب پخش گفت :

در انتخابات سال جاری اینجانب در حوزه دشتستان به عنوان کاندیدای احتمالی حضور نخواهم داشت ،وی افزود با مشورت با دوستان و افراد آگاه به مسائل انتخاباتی انشاء اله قصد دارم در حوزه بوشهر ،گناوه ودیلم به عنوان یکی از  کاندیداهای احتمالی در صحنه انتخابات حضور یابم .