آخرین مطالب

بازدیدسرزده بخشدار،مجموعه مرکز بهداشت و درمان بخش آب پخش از نانوایی های سطح شهر/ تصاویر

آفتاب آب پخش، بخشدار آب پخش در راستای اهمیت سلامت شهروندان و تاکید بر  توزیع نان با کیفیت ؛ از تعدادی از نانوایی ها بصورت گشت مشترک بازدید و خواستار  ارتقاءکیفیت نان تولیدی شد.

در راستای پیگیری،ارتقاء کیفیت ، حفظ و سلامت شهروندان ، بخشدارآب پخش به همراه مجموعه مرکز بهداشت و درمان بخش از تعدادی نانوایی های سطح شهر بازدید نمود.
مهندس تنگ ارمی ضمن بازدید از نانوایی ها ، بر کیفیت بالای نان و رعایت ضوابط و مقررات بهداشتِ  محیط  کار نانوایی ها تاکید نمود گفت؛ کیفیت نان نقش بسزایی در سلامت و تغذیه مردم دارد.وی با مهم خواندن سلامت شهروندان و نظارت کامل بر فعالیت این قشر اظهار داشت: نانوادارانی که در جهت تولید نان با کیفیت  و رعایت بهداشت فردی و محیطی کوتاهی و قصور می کنند بصورت جد برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی در همین راستا با تاکید بر الزام نانوایان به رعایت مسائل بهداشتی اعم از بهداشت فردی و محیط در نانوایی های بخش آبپخش در مراحل پخت و عرضه نان گفت،؛ بخشداری و دستگاه های نظارتی این بخش، بصورت مستمر از نانوایی ها بازدید و موارد تخلف نانوایان را بررسی و اعمال قانون خواهد کرد‌.
بخشدار آب پخش در ادامه بازدید تصریح کرد؛ شهروندان انتظارِ نان باکیفیت بالا و بهداشتی از نظر سلامت را دارند که نانوا داران ما در این خصوص باید توجه کامل داشته باشند.