آخرین مطالب

در سفر به استان بوشهر/ بازدید رییس هیات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران از شعبه آب پخش

آفتاب آب پخش، محسن پدرام رییس هیات مدیره به همراه نجدي مدير امور استان هاي بانک قرض الحسنه مهر ايران در سفر به استان بوشهر از شعب بانک بازديد نمود.


بانک قرض الحسنه مهر ایران، این دوره از بازدیدها با هدف برقراري ارتباط مستقيم با کارکنان و ارزيابي عملکرد شعب، بررسي رعايت اصول مشتري مداري و موازين اخلاقي، تجزيه و تحليل منابع استان به تفكيك شعب، نسبت مصارف به منابع و اقدامات انجام شده به منظور وصول مطالبات برگزار شد.
در بازدید از شعبه، آبپخش رهنمودهای لازم درخصوص بازاريابي، وصول مطالبات و ارسال اخطاريه ها، کنترل نسبت مصارف به منابع، برخورد مناسب با مشتريان، وضعيت ساختماني شعب و غيره توسط رئيس هيات مديره و مدير امور استان ها ارائه گرديد.
پدرام در بازدید از شعب استان بوشهر بر رعایت بهداشت اعتباری به منظور کاهش میزان مطالبات بانک و همچنين بر لزوم و ضرورت اهتمام به بازاريابي در راستاي جذب منابع بيشتر و افزايش سهم بانک از بازارهاي هدف تاکيد كرد.
رییس هیات مدیره بانک ضمن تقدير و تشکر از تلاش هاي کارکنان استان، رعايت نسبت مصارف به منابع، تقويت حساب جاري، بهبود عملكرد دستگاههاي pos و ATM ، فعاليت در راستاي خط مشي ها و سياست هاي بانك و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي موجود را خواستار شد.
در ادامه نجدی، مدیر امور شعب استان ها نیز ضمن اعلام رضایت از عملکرد استان، ايجاد تناسب بين رشد منابع با سرانه لحاظ شده براي پرسنل، استفاده بهينه از خدمات الکترونيکي بانک، تاكيد بر اهميت موضوع قرض الحسنه در بخش تبليغات و بازاريابي و همچنين وحدت رويه و همدلي بين همكاران براي تحقق اهداف عاليه بانك را ضروري دانست.