آخرین مطالب

با حضور سرپرست فرمانداری دشتستان آیین کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان بخشداری آب پخش /تصاویر

تصاویر  آفتاب آبپخش،  از افتتاح  آیین کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان  بخشداری آب پخش با  حضور سرپرست فرمانداری دشتستان