آخرین مطالب

بازدیدرئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش: از حوزه امتحانات شهریور ماه/تصاویر

آفتاب آب پخش، رئیس اداره آموزش و پرورش، با حضور در حوزه های امتحانات نهایی منطقه از نزدیک از نحوه برگزاری و اجرای امتحانات نهایی شهریور ماه  بازدید به عمل آورد .

کرم پاپری در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از نحوه برگزاری امتحانات، گفت: تمام تلاش همکاران بر این است که شرایط مناسب و فضای ایده آل امتحانی برای همه دانش آموزان مهیا باشد تا این عزیزان بتوانند با آمادگی کامل روحی و روانی و به دور از اضطراب نتیجه زحمات و تلاش های خود را بگیرند.

پاپری اظهار داشت: بدون تردید ترس از امتحان بین دانش آموزان و دانشجویان تقریبا همه گیر و رایج است و می‌توان گفت مهمترین علت این موضوع، نتیجه‌ای است که از امتحان بدست می‌آید.نتیجه‌ای که مدرک قبولی یا مردودی محسوب گردیده و باعث ارتقاء، تهدید، تشویق و یا تنبیه می‌گردد. گاهی اوقات این نتیجه می‌تواند سرنوشت را نیز رقم زند. به همین علت هر چه نتیجه ، حساسیت و اهمیت بیشتری داشته باشد، به همان نسبت می‌تواند اضطراب و ترس از امتحان گردد

وی افزود: برخی از عوامل ایجاد کننده ترس از امتحان مشخص شدند، لازم است عوامل کاهش دهنده این نوع ترس را نیز بدانیم. در خصوص روشهای کاهش ترس از امتحان نظرات مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج، تنظیم برنامه خواب و استراحت، آماده شدن برای امتحان، و غیره می باشد