آخرین مطالب

به‌مدت چهار روز انجام شد؛ برگزاری کارگاه نمایشنامه‌نویسی در آبپخش

آفتاب آب پخش، آخرین جلسه از کارگاه نمایشنامه نویسی انجمن هنر های نمایشی شهر آبپخش با حضور بخشدار بخش آبپخش به پایان رسید.


این کارگاه طی چهار جلسه دو ساعته با تدریس حسین زارعی برگزار شد که طی آن به مطالب و نوع نگارش‌ها و آداب و نوع قلم‌زدن در پردازش یک موضوع در قالب نمایشنامه پرداخته شد.


https://booshehr.theater.ir/cache/17/attach/201909/299942_2545985280_1040_780.jpg

همچنین قرار شد که یک جلسه دیگر نیز با تدریس و مدیریت حسین زارعی  بعد از ماه محرم و صفر در این زمینه تشکیل شود و هنرجویان جهت تولید یک اثر و خوانش آن در جلسه ذکر شده شرکت کنند.

درآخرین جلسه این کارگاه نیز تنگ ارمی بخشدار آبپخش ضمن قدردانی از انجمن هنرهای نمایشی که بر اهمیت در بحث آموزش تاکید کرده است، گفت: سالن فعلی آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری شهر آبپخش را تجهیز خواهیم کرد. وی همچنین یادآور شد که طی 10 روز آینده مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش معرفی می‌‎شود.


https://booshehr.theater.ir/cache/17/attach/201909/299943_1153342150_1000_667.jpg