آخرین مطالب

اعضای هیات رئیسه سوم شورای اسلامی شهر آب پخش انتخاب شد.

آفتاب آب پخش، جلسه راس ساعت ۱۸ شروع شد و مقرر گردید صورتجلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر به اضافه ی سایر اوراق مربوطه به فرمانداری شهرستان دشتستان ارسال شود.


*امروز سه شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸ و راس ساعت ۱۸، هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر آب پخش برگزار گردید و اعضای هیات رئیسه سال سوم شورای پنجم انتخاب شدند.*

 *جلسه شورای شهر آب پخش که با دعوتنامه سرپرست محترم فرمانداری شهرستان دشتستان برگزار گردید، پس از رعایت تشریفات قانونی، انتخاب اعضای هیات رئیسه به صورت رای گیری مخفی و با ورقه انجام شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.*

*۱- آقای فرخ عباسی با سه رای موافق به عنوان رئیس شورای شهر*

*۲- آقای حسن صمصامی با سه رای موافق به عنوان نائب رئیس شورای شهر*

*۳- آقای بهرنگ عباسی با سه رای موافق به عنوان منشی شورای شهر*

 *در این جلسه که با حضور نماینده محترم بخشدار برگزار گردید.، هر پنج عضو شورا حضور داشتند.*

 *جلسه راس ساعت ۱۸ شروع شد و مقرر گردید صورتجلسه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر به اضافه ی سایر اوراق مربوطه به فرمانداری شهرستان دشتستان ارسال شود.