آخرین مطالب

اطلاعیه ، در راستا پیشگیری از سرقت نخیلات،افرادی که درب منازل اقدام به خرید خرما می کنند

به گزارش آفتاب آب پخش، در راستا پیشگیری از سرقت نخیلات،افرادی که درب منازل اقدام به خرید خرما می کنند