آخرین مطالب

سرپرست جدید فرمانداری دشتستان معرفی شد

آفتاب آب پخش فتح الله نوروزی، فرماندار کنگان به عنوان سرپرست جدید فرمانداری دشتستان منصوب شد.


نوروزی پس از 20 ماه خدمت در شهرستان کنگان به صلاحدید استاندار بوشهر به عنوان سرپرست فرمانداری دشتستان منصوب شد تا پس از طی مراحل اداری و قانونی حکم وی به امضای وزیر کشور رسیده و رسماً فرماندار شهرستان دشتستان شود.


پیش از این جواد لقمان زاده به مدت هفت ماه سرپرستی فرمانداری دشتستان را برعهده داشت.