آخرین مطالب

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر،وشهردار آب پخش با سرپرست فرمانداری دشتستان

به گزارش آفتاب آب پخش،مشکلات شهر از زبان شهردار و اعضای شورای شهر بیان شد،نوروزی سرپرست فرمانداری دشتستان بیان داشتند.

وی بیان داشت، به کار شورایی اعتقاد دارند شورا پل ارتباطی بین مردم و مسوولین می دانند! به جایگاه شورا  را نگاه ویژه دارم


اگر به کارنامه کاری ام نگاه کنید در فرمانداری جم و کنگان ، مشورت و احترام خاص به اعضای شورا داشته ام جهت پیشبرد توسعه و عمران هر منطقه
هیچ چیز جز صداقت در کار نیستو قدرشناسی از فرصت جایگاه تان و آینده ممکن است موقعیت پیش نیاید جهت خدمت به مردم پس قدر فرصت های خدمت را بدانیم تنها راه حل مشکلات شهر اتحاد و همدلی بین اعضای شهر و شهردار است

همه اعضای حاضر در جلسه پس از مشورت های سرپرست فرمانداری دشتستان جهت همدلی بین اعضا و شهردار ، شورای اسلامی شهر آبپخش و شهردار قول همدلی و اتحاد برای توسعه شهر در ابتدای کار جناب فتح الله نوروزی دادند