آخرین مطالب

سازماندهی نیروهای خدماتی مدارس آموزش و پرورش منطقه آب پخش انجام شد/تصاویر

آفتاب آب پخش: جلسه سازماندهی نیروهای خدماتی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش برگزار شد.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازماندهی بهینه نیروی انسانی خدماتی را بهترین اقدام در شروع سال تحصیلی دانست و افزود: ساماندهی نیروی انسانی به عنوان یک اقدام مهم و کلیدی آموزش و پرورش به مثابه یک چالش جدی فراروی مدیران آموزش و پرورش است و در واقع یک شمشیر دولبه است که از یک سو فرصت است، اگر با علم، برنامه ریزی، نیاز سنجی مناسب و به ویژه با قاطعیت اجرایی شود و از سوی دیگر تهدید جدی محسوب می شود، اگر با بی برنامگی، سلیقه ای و عدم جدیت همراه باشد.

شهریار پیروی کار خدمتگزاران و سرایداران در مدارس را کاری بسیار حساس عنوان کرد و گفت: باید با تمام توان، مراقب حفظ و حراست از مدارس در مقابل خطرات و مشکلات احتمالی باشید ودرصورت وقوع مشکل در اسرع وقت به مدیران و معاونین مدارس خود اطلاع رسانی کنید

پیروی در ادامه جلسه، سرایداران ونیروهای خدماتی مدارس منطقه از تلاش های نیروهای خدماتی وسرایداران اداری وآموزشی درطول سال تقدیروتشکرکرد وافزود: در مورد حفاظت از اموال مدارس و لزوم هوشمندی و اهتمام ویژه سرایداران دررعایت موارد ایمنی و پیشگیری از سرقت و سایرمسائل امنیتی و هوشیاری هر چه بیشتر سرایداران و نیروهای خدماتی در حفاظت از اموال و تجهیزات مدارس منطقه را خواستار شد و بر کاهش مصرف انرژی در این ایام  تاکید کرد.