آخرین مطالب

گشت زنی و نگهبانی نخیلات ،توسط نیروهای بسیجی حوزه مقاومت شهید دستغیب آب پخش/تصویر

آفتاب آب پخش، همه ساله در این فصل از سال - یعنی فصل برداشت محصول خرما  توسط کشاورزان - شاهد گشت زنی نیروهای بسیجی در سطح باغات منطقه به منظور حفاظت و مراقبت از محصولات باغداران هستیم.


نیروهای بسیجی در این طرح به گروه های مختلفی تقسیم شده و در کل باغهای منطقه به گشت زنی می پردازند تا مبادا افراد سود جو ثمره و نتیجه یک سال فعالیت و تلاش باغداران را به یغما ببرند.
ا