آخرین مطالب

پروژه مجتمع فرهنگی هنری آبپخش،محل نگهداری گوسفند شده!

آفتاب آب پخش،مجتمع فرهنگی هنری آبپخش از طرح‌های مهم فرهنگی این منطقه است که به دلیل کمبود اعتبارات نیمه تمام رها شده و مسئولان باید نسبت به تکمیل این طرح بیشتر همت کنند.


پروژه مجتمع فرهنگی هنری آبپخشکه در دولت دهم کلنگ زنی شد و به دلیل ناتمام ماندن، این روزها به عنوان محل نگهداری گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد!

برخی پروژه‌های این شهر به دلیل کمبود اعتبارات راکد مانده‌اند است از مسئولان استان و شهرستان نسبت به تزریق اعتبارات همکاری کنند.