آخرین مطالب

شهردار آب پخش استیضاح و برکنار شد./سرپرست شهرداری انتخاب شد

آفتاب آب پخش،هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر آب پخش راس ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات شورای شهر واقع در پارک خلیج فارس برگزار گردید


شهردار علیرغم ابلاغ طرح استیضاح و ارسال دعوتنامه برای ایشان، از حضور در جلسه خودداری کردند.*
*در پایان جلسه، رای گیری انجام شد که چهار عضو شورای شهر رای مثبت به استیضاح شهردار دادند و یک عضو شورا نیز رای ممتنع دادند.*
*بنابر این شهردار آب پخش با چهار رای استیضاح و برکنار شد.*
*دومین دستور جلسه ۸۴ شورای شهر آب پخش انتخاب سرپرست شهرداری بود که جناب آقای مهندس جعفر مهرآوران با پنج رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری آب پخش انتخاب شد