آخرین مطالب

با حکم معاون وزیر دادگستری پست جدید یک دشتستانی در سازمان تعزیرات حکومتی

آفتاب آب پخش، در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجارب و تعهد سازمانی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال با اتخاذ تدابیر مناسب و بهره گیری از ظرفیت های سازمان در انجام وظایف سازمانی موفق و موید باشید.


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی حکمی «محمود احمدی» را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری این سازمان منصوب کرد.

بر اساس این گزارش،  جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی حکمی، «محمود احمدی» را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجارب و تعهد سازمانی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال با اتخاذ تدابیر مناسب و بهره گیری از ظرفیت های سازمان در انجام وظایف سازمانی موفق و موید باشید.


گفتنی است محمود احمدی اهل شهرستان دشتستان است که در اواسط دهه هشتاد مسئول گزینش دادگستری استان بوشهر بوده که به دلیل عملکرد موفق ، در 23 بهمن ماه سال 1390 با حکم بختیاری وزیر وقت دادگستری به عنوان مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر منصوب شد.

وی پس از یک سال انتصاب در تعزیرات حکومتی استان بوشهر، توانست مقام دوم کشوری را در بین همه استان های کشور بدست آورد. در دوم مهرماه سال 1393، احمدی به قزوین رفت تا همین مسئولیت را در این استان بدست آورد.

حال و پس از این که محمود احمدی توانست در سال 1397، به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب شود امروز با پذیرش سرپرستی اداره کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری ، از همکارانش پس از 5 سال خدمت در قزوین خداحافظی کرد تا در سنگری دیگر و البته در ساختار کلان کشوری به مردم خدمت کند.