آخرین مطالب

دخالت فرماندار در امور شهری وجاهت قانونی ندارد / ارجاع مصوبه عزل شهردار به شورای حل اختلاف

به گزارش آفتاب آب پخش،مردم  آب پخش، طبق قانون مسئولیت امور شهری را به نمایندگان خود در شورای شهر سپرده‌اند، دخالت فرماندار در امور شهری وجاهت قانونی ندارد و ادامه این روند قطعا موجبات دلسردی مردم از ساز و کارهای قانونی نظام خواهد شد.،فرمانداری صرفا می‌تواند انطباق یا عدم انطباق مصوبات شورا با قوانین را اعلام کند و نمی‌تواند به بهانه مصلحت سنجی مصوبه‌ای را رد یا تایید کند.


فرماندار به عنوان نماینده حاکمیت و شورای شهر به عنوان نمایندگان قانونی مردم، هر کدام وظایفی را طبق قانون بر عهده دارند و همان‌گونه که اعضای شورا در کار فرماندار دخالتی ندارند، انتظار می‌رود فرماندار نیز در محدوده قانون به وظایف خود عمل کند.


مردم  آب پخش، طبق قانون مسئولیت امور شهری را به نمایندگان خود در شورای شهر سپرده‌اند، دخالت فرماندار در امور شهری وجاهت قانونی ندارد و ادامه این روند قطعا موجبات دلسردی مردم از ساز و کارهای قانونی نظام خواهد شد.


بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، رای مردم، حق الناس است و نباید اجازه دهیم هیچ فردی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حق مردم را ضایع کند. شورا یک نهاد مردمی،‌مستقل و دارای قانون مشخص است و نهایت تلاش را به خرج دهند  وبا اتحاد و همدلی کار را پیش ببرند.

شوراها نماد مشورت هستند و در تمام مقاطع کمک دولت ، شوراها همواره منشأ خوبی‌ها بوده و کسی حق دخالت در امور شوراهای شهر را ندارد و نمی‌تواند در روند  عزل ، نصب شهردار دخالت کنند.