آخرین مطالب

در ضیافت نور، صدا و جلوه های ویژه/نمایش عاشورایی "عطش" در آب پخش اجرا شد، تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش،نمایش عاشورایی "عطش" کاری از گروه هنری نافع در حسینیه حضرت علی اکبر(ع (محله بهرام آباد در آب پخش اجرا شد