آخرین مطالب

به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:دیدار مسئولین با فرمانده انتظامی بخش آب پخش/تصاویر

آفتاب آب پخش،  همزمان با فرارسیدن هفته نیروی انتظامی مسئولین شهر وبخش با فرمانده انتظامی دیدارکردند.