آخرین مطالب

عدم حمایت مسئولان از هنرمندان سبب دلسردی آنان از خلق اثر هنری فاخر می شود

 به گزارش آفتاب آب پخش، احتراما به استحضار می رسانم در  رابطه با برگزاری نمایشگاه نقاشی ماهور در شهر آبپخش در تاریخ (11لغایت12)مهرماه اثر اینجانب و عدم حضور هیچ یک از مسئولین دلگیری بنده از عدم حمایت از هنر و آثار را پذیرا باشید.

به نام خدا
مسولین محترم شهر آبپخش باسلام:
احتراما به استحضار می رسانم در  رابطه با برگزاری نمایشگاه نقاشی ماهور در شهر آبپخش در تاریخ (11لغایت12)مهرماه اثر اینجانب و عدم حضور هیچ یک از مسئولین
 دلگیری بنده از عدم حمایت از هنر و آثار را پذیرا باشید.
با اینکه برای برگزاری نمایشگاه زحمات فراوانی کشیده شد اما از سوی هیچ یک از مسئولین حمایتی صورت نگرفت و تنها مردم عزیز و هنردوست شهرم از آثار دیدن کردند،هدف من از برگزاری نمایشگاه آشنایی مردم با  فرهنگ هنر بود  اما اگر از سوی مسولین حمایتی از هنر صورت نگیرد از مردم آن شهر نیز توقعی نباید داشت.!
سوالی ک این روزها ذهن مرا درگیر کرده این است:
آیا اگر نمایشگاه یکی از فرزندان شما بود باز هم توجهی به آن نمی شد؟
قبل از افتتاحیه و برگزاری نمایشگاه تصور من اینگونه بود که هنر نزد شما ارزش بالایی دارد
اما  متاسفانه بر خلاف تصور من صورت گرفت.
امید است هنر در بین مردم ارزش بیشتری یابد!
مردمی که پست و مقام ندارند باز هم از جنس خود ما هستند، *انسان*!
موفق و پیروز باشید
محبوبه تمیمی