آخرین مطالب

قهرمانی و راهیابی به مسابقات بین الملی گرجستان توسط نوجوان آب پخشی /تصاویر

آفتاب آب پخش، "ششمین فستیوال کشوری آکادمی روبیک وچرتکه رهام با حضور400 شرکت کننده درسطح های پری اسکول-بیسیک -المنتری۱-المنتری۲-المنتری۳واینترمدیت دردانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد.


 میلاد برازجانی در ششمین فستیوال کشوری آکادمی روبیک و چرتکه رهام(محاسبات ذهنی ریاضی )که در دانشگاه پیام نور شیراز بر گزار گردید موفق به اخذ مقام قهرمانی و راهیابی به مسابقات بین المللی گرجستان شدند .چرتکه با قدمتی بیش از دو هزار سال یکی از قدیمی ترین رایانه جهان است که امروزه به عنوان یک ابزار ریاضی مورد استفاده قرار گرفته  و باعث افزایش اعتماد به نفس در کودکان،  مدیریت زمان ، افزایش تمرکز ، دقت ، سرعت، فعال کردن دو نیمکره مغز و تقویت حافظه از جمله فایده های  آموزش مهارت ذهنی و چرتکه ای است .