با قراردادی یکساله،بانوی تیر انداز آب پخشی به تیم لیگ برتری پیوست
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

به گزارش آفتاب آب پخش، نوشین پی خسته بانوی تیر انداز آب پخشی با قراردادی یکساله به تیم لیگ برتری ساچمه بیژن پیوست.