آخرین مطالب

معارفه مدیرکل جدید امور عشایر استان بوشهر برگزارشد/تصاویر

آفتاب آب پخش،آئین معارفه مدیر کل جدید امور عشایر استان بوشهر در سالن سازمان جهاد و کشاورزی استان برگزار شد و عبدالمحمد امینی زاده به عنوان مدیرکل جدید معرفی و فرهمند آقایی تودیع شد/عکس: عباس حیدری


 

https://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682053.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682054.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682055.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682056.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682059.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682060.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682058.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/10/08/4/156682057.jpg