انتقاد به عملکرد اداره ورزش و جوانان آب پخش/بی برنامگی برای جوانان موج میزند
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش، در اداره ورزش و جوانان آب پخش بی رمقی و بی برنامگی چنان نمایان  و آشکار است  که اصلا به مقوله جوانان پرداخته نمی شود، به همین علت است که بسیاری از مردم  آب پخش همچنان این اداره را با اسم اداره تربیت بدنی می شناسند و نه اداره ورزش و جوانان


این روزها منفعل بودن اداره ورزش جوانان آب پخش آنچنان دلسوزان و نخبگان ورزشی  آبپخش را خون به دل کرده و در حاشیه قرار داده که دیگر رمقی برای ادامه کار ندارند و انها هم به اجبار به جرگه رها شدگان از ورزش  آب پخش پیوسته اند

اغلب کارشناسان و افراد کاربلد ورزش آب پخش از آینده ورزش رهاشده و درحال نابودی آب پخش  نگران هستند اما هیچ گوش شنوایی در مجموعه تصمیم گیرندگان شهری وشهرستانی برای شنیدن دغدغه های آنها وجود ندارد.

با برگزاری چندین مراسم پیاده روی خانوادگی و جشن بادبادک که نمی توان گفت کار ورزشی انجام داده ایم و این فقط نمایش ورزش است، که حتی همین دو برنامه مذکوررا  نتوانسته در هفته تربیت بدنی  که همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.

برای نمونه در سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا س این اداره کاملا خنثی عمل کرد و هیچ برنامه ای برای یکی از مهمترین نیازهای جوانان که ازدواج است را حتی در حد مشاوره نتوانست ارائه بدهد و جوانان آب پخش بیش از پیش بی برنامگی در این حوزه را لمس کردند

باید ببینیم وقتی که این اداره در زمینه امور جوانان  آب پخش در خواب فرورفته کدام نهاد باید نیاز جوانان  سطح بخش را شناسایی، و برای برطرف کردن آن ها اقدام کند