آخرین مطالب

صبح امروز انتخابات نمادین شورای دانش آموزی منطقه آب پخش برگزارشد/تصاویر

آفتاب آب پخش، صبح امروز انتخابات نمادین شورای دانش آموزی منطقه آب پخش با حضور امام جمعه، بخشدار، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس شورای اسلامی شهر آب پخش، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش، فرمانده بسیج دانش آموزی، آقای صمصامی عضو شورای اسلامی شهر آب پخش، کارشناس فرهنگی و هنری اداره آموزش و پرورش، مدیر معاون و دانش آموزان در سالن نماز خانه دبیرستان پردیس و مهدیس  برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش عنوان کرد: نگاه همه جانبه به ارکان اصلی تعلیم و تربیت در محیط مدرسه و اتخاذ راهکارهایی برای مشارکت و مسوولیت پذیری همه عوامل موثر در تربیت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت ، طلیعه مبارکی است که با تدبیر و درایت دست اندر کاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش آغاز گردید لذا برای تحقق امر تمرکز زدایی و ایجاد محوریت برای مدرسه و هم چنین با توجه توانمندی نسل جوان، شورای دانش آموزی در آئین نامه های اجرایی مدارس به عنوان یکی از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران قرار گرفته است .

 اکرم پاپری گفت: انخابات شورای دانش آموزی برای بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اداره هرچه بهتر محیط آموزشی انجام می شود و افرادی که در این انتخابات برگزیده می شوند به عنوان منتخبین دانش آموزان در اداره هرچه بهتر مدرسه به مدیران مدارس کمک می کنند.

پاپری افزود: این انتخابات با هدف تمرین و حضور گسترده دانش آموزان همدانی در مشارکت های سیاسی و آمادگی برای حضور فعال در برنامه های اجتماعی و گروهی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: شوراهای دانش آموزی یک نهاد صنفی است که به منظورمشارکت مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی ،علمی ،اجتماعی ،فرهنگی مدرسه تشکیل می گردد و باید تالش شود که از هر اقدام جناحی و گروهی مصطلح در جامعه و هم چنین از ایجاد رقابت های ناسابم و مخرب در فعالیت های دانش آموزی پرهیز گردد.

اکرم پاپری بیان داشت: شوراهای دانش آموزس نمونه‌ای از تمرین دموکراسی است که به دانش آموزان نحوه معاملات، خوب انتخاب کردن، مهارت شوراها و چگونگی گفت‌وگو کردن و پذیرش انتقادات را آموزش می‌دهد.

گفتنی است این مراسم همزمان با سراسر کشور راس ساعت 9 صبح به صورت الکترونیکی برگزار گردید.