آخرین مطالب

معادله چند مجهولی نان درآب پخش/از چانه‌های کوچک تا آردبی‌کیفیت!

آفتاب آب پخش، نان با كیفیت یكی از مطالبات جدی مردم بوده و هست كه با وجود تلاش های بسیار برای تحقق این مطالبه اما همچنان شاهد عرضه نان بی كیفیت به مردم  آب پخش هستیم.


مردمی که تا همین چند سال پیش در خانه‌ها به همت زنان با تجربه و سخت‌کوش نان تیری مصرف می‌کردند امروز مجبور به استفاده از نان لواش و زنبوری با پایین‌ترین کیفیت هستند.

دور ریز زیاد، خمیر بودن بخش هایی از نان، استفاده از جوش شیرین و طبخ نامطلوب، عمده دلایل نارضایتی مردم از بی كیفیتی نان در نانوایی ها با آرد سهمیه ای  است.
اما با وجود آزادسازی قیمت آرد و نان به بهانه افزایش كیفیت همچنان عرضه نان بی كیفیت در آب پخش  ادامه دارد.


هرچند انتظار می رفت با افزایش نانوایی های سطح شهر و با ایجاد فضای رقابتی شاهد افزایش كیفیت نان باشیم اما این امر نه تنها محقق نشد بلكه با وجود آزادسازی قیمت آرد و نان به بهانه افزایش كیفیت، همچنان شاهد پخت و عرضه نان بی كیفیت در  آب پخش هستیم.


مردم انتظار دارند كه چه افرادی كه در تهیه گندم فعالند و چه نانوایانی كه در پخت نان نقش دارند و از همه مهمتر مسئولانی كه رسالت خطیر نظارت بر روند تولید گندم تا پخت نان را بر عهده دارند به این نكته توجه كنند كه هستند اقشاری كه تنها ماده غذایی مصرفی شان نان است از همین رو تلاش كنند كه نان های باكیفیت تولید شود تا به دنبال آن به سلامت مردم لطمه ای وارد نگردد و از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری شود.