آخرین مطالب

تشکیل کمیته بحران شهرستان دشتستان بدلیل مسمومیت های متعدد ناشی از قرص برنج /تصاویر

آفتاب آب پخش، بدنبال مسمومیت های متعدد ناشی از استنشاق بخار قرص برنج که برخی کشاورزان در آبپخش  جهت آفت زدایی خرما استفاده کرده بودند و منجر به فوت و مسمومیت چند نفر شدشامگاه پنجشنبه کمیته بحران در فرمانداری دشتستان تشکیل شد