آخرین مطالب

حضورکارگروه جنگ نوین تیپ پیاده ی امام صادق( ع) جهت امحاو پاکسازی انبار های غیراستاندارددرآب پخش

آفتاب آب پخش،پس از جلسات متعدد شهرستان و بخش، نهایت تصمیم بر این شد که از طریق اعزام کارگروه جنگ نوین تیپ پیاده ی امام صادق( ع) استان بوشهر، جهت امحا و پاکسازی انبار های غیر استاندارد که با قرص های فسفید آلومینیوم یا همان قرص برنج که برای دفع حشرات و آفات انبارهای خرمای کشاورزان عزیر و محترم اقدام حاصل شود


کارگروه جنگ نوین تیپ پیاده ی امام صادق( ع) استان بوشهر، جهت امحا و پاکسازی انبار های غیر استاندارد . با اعزام این کارگروه توسط تیپ پیاده و بر درخواست فرماندهی محترم سپاه دشتستان جناب سرهنگ نعمت الله غلامپور، اقدام فوری در سطح شهر و بخش انجام گردید.پس حضور این کارگروه مأموریت و مسئولیت دفع این سموم توسط فرمانده محترم ناحیه به اینجانب واگذار گردید.که شخصا با ورود به انبارهای خرما همراه با این کارگروه تجهیزات مخصوص جنگ نوین همراه با رئیس جهاد کشاورزی آبپخش جناب مهندس شفیعی انجام مأموریت گردید.از همشهریان عزیز درخواست همکاری می گردد تا در خصوص کنترل این بحران نهایت همکاری را داشته باشند.n8fb_img-20191030-wa0010.jpgmmyg_img-20191030-wa0019.jpgf3st_img-20191030-wa0025.jpg1s7h_img-20191030-wa0041.jpg1dp1_img-20191030-wa0032.jpgxydf_img-20191030-wa0009.jpg0qor_img-20191030-wa0056.jpgqnbl_img-20191030-wa0076.jpgsw0i_img-20191030-wa0099.jpgcj2_img-20191030-wa0088.jpgqy9l_img-20191030-wa0054.jpg