آخرین مطالب

بازدید مشترک از 285 کارگاه خانگی وغیرخانگی خرما در شهرستان دشتستان انجام گرفت/تصاویر

آفتاب آب پخش، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت:استفاده از قرص برنج در انبارهای نگهداری خرمای خانگی وغیرخانگی در سطح شهرستان منجر به مسمومیت و فوت تعدادی از شهروندان گردید.


محمدحسین دریسی  اظهار داشت: در همین راستا و پیرو جلسات ستاد بحران شهرستان، بازرسان بهداشت محیط حرفه ای و نظارت بر موادغذایی در کمتر از سه روز بیش از 285 کارگاه خانگی و غیرخانگی نگهداری خرما بصورت مشترک با کارشناسان جهاد کشاورزی بازدید بعمل آوردند.

دریسی افزود: شبکه بهداشت و درمان دشتستان با چاپ  پمفلت و تراکت آموزشی به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به بازدید و اخذ تعهد از کارگاه های خانگی و غیرخانگی نمودند.

وی افزود: کارشناسان این شبکه با آموزش خرماداران در خصوص عدم استفاده از قرص برنج و علائم مسمومیت نسبت به حساس سازی آنها اقدام کردند.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده عوارضی همچون تهوع، درد معده، استفراغ، اسهال ، تنگی نفس ، احساس سرما، عطش، سردرد و سرگیجه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و یا بیمارستان محل خود مراجعه نمایند.

محمدحسین دریسی تاکید کرد: شهروندان گرامی می توانند در صورت مشاهده استفاده از قرص برنج در انبارها ی خرما، مراتب را با تلفن گویای 190 اطلاع رسانی نمایند.