آخرین مطالب

آغاز درس عملی آمادگی دفاعی مرحله اول مدارس متوسطه اول و دوم خواهران و برادران /تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش، آغاز درس عملی آمادگی دفاعی مرحله اول مدارس متوسطه اول و دوم خواهران و برادران حوزه مقاومت بسیج دانش این آموزش جهت کلیه مدارس شهری و روستایی متوسطه اول و دوم پایه های نهم دهم دوازدهم خواهران و برادران  در حال انجام است