آخرین مطالب

رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز و مدرسه یاراداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش منصوب شد

آفتاب آب پخش، ظهر امروز حبیب بنافی به سمت رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش منصوب شد

متن حکم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش به شرح زیر است:

جناب آقای حبیب بنافی

با سلام و احترام

نظر به سوابق، تعهد و تجربیات مفید حضرت عالیو همچنین نگاه دلسوزانه شما در یاری رساندن به مجموعه آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، بدینوسیله جناب عالی را به عنوان رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز مدرسه یار  این اداره منطقه منصوب می نماییم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و توجه هات خاصه حضرت ولی عصر (عج) در راستای خدمت رسانی به آموزش و پرورش منطقه آب پخش موفق و موید باشید